Login Register
Prev server
Next server

SlovakT

0 Votes 12 Rank
Joined: 2021-06-11 03:25:52
Owner: JeBen
Server Language: BS
Cat: Aion

Rates

Good to know

Server Description

Hadme novch lenov na n server ak sa k nm chce prida navtv n discord a poiadaj o whitelist. ak vs tu skvel komunita, skvel A Team, rzne prkazy ktor mete vyuva, pri vtame kohokovek. Instagram: _slovakt_ Discord: discord.gg/RgC9wjCcMv.

More Server Description

This user has not updated the SlovakT details.